O nas

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu to jedna z najmłodszych i najnowocześniejszych instytucji kultury Pomorza Zachodniego. Oficjalne otwarcie GOKSiR nastąpiło 16 września 2019 roku. Wyróżniająca się architektura obiektu i różnorodny program artystyczny sprawiły, że GOKSiR stał się popularnym wśród mieszkańców Gminy Kołbaskowo i aglomeracji szczecińskiej miejscem spotkań.

Niewątpliwą zaletą GOKSiRu jest jego atrakcyjna lokalizacja. Do granicy z Niemcami jest niespełna 6 km, a niewiele więcej, bo zaledwie 7 km, do ścisłego centrum Szczecina. Dogodny dojazd do instytucji zapewnia droga krajowa nr 13, autostrada A6 oraz funkcjonująca w pobliżu komunikacja miejska.

Młyn 3D to nieformalna przestrzeń służąca artystycznej kreacji. Główną ideą miejsca jest możliwość zapewnienia warunków lokalowych dla artystów, w szczególności tych stawiających swoje pierwsze kroki w różnych dziedzinach sztuki. Młyn posiada małą bazę noclegową, dzięki czemu możliwe jest realizowanie rezydencji artystycznych. Lokalizacja na granicy Szczecina daje możliwość kontaktu zarówno z naturą będąc jednocześnie częścią okręgu miejskiego. To również miejsce na granicy dwóch państw. W Młynie3D do tej pory realizowane były nagrania muzyczne, warsztaty kontakt improwizacji oraz tańca współczesnego, koncerty wydarzenia z zakresu teatru tańca, teatru i performance oraz pokazy mody.

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Anna Kamińska

kuratorka, koordynacja, organizacja

Mariusz Tatkowski

kurator, organizacja

Weronika Giżycka

koordynacja

gizyckaweronika@gmail.com

Przemysław Falenciak

technika