Rozmowy przy wspólnym stole | Jak być lokalsem? | Kasia Kania

Data

20.07.2024
Zakończone!

Czas

13:30 - 15:00

Lokalizacja

Młyn 3D
Przecław 3D, Przecław

Rozmowy przy wspólnym stole | What does it mean to be local? Jak być lokalsem? | Kasia Kania

“Lokals” to potoczne określenie mieszkańca danego miejsca (np. dzielnicy, wsi, miasta, kraju). Bycie lokalsem często wiąże się z poczuciem przynależności do danej społeczności oraz z chęcią uczestniczenia w życiu lokalnym. Co oznacza lokalność w kontekście międzynarodowego rynku sztuki? A co w kontekście budowania lokalnej tożsamości w dynamicznie rozwijającej się społeczności, którą jest Przecław? Podczas naszych rozmów przy wspólnym stole będziemy starali się zgłębić te tematy, dzielić się doświadczeniami oraz poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące roli lokalności i kultury w kształtowaniu silnych, zintegrowanych społeczności.

Czego możesz się spodziewać:

  • Propozycji partycypacji (pisania, mówienia, zmiany miejsca)
  • Przekąsek i napojów
  • Rozmowa prowadzona będzie w większości, w języku angielskim, ale zadbamy o to, by była dostępna osoba, tłumacząca na język polski, jeśli tego potrzebujesz.
ENGLISH VERSION

What does it mean to be local? – Debate with Kasia Kania and artists 
“Locals” is a polish colloquial term for a resident of a given place (e.g., a district, village, city, country). Being a local often involves a sense of belonging to a particular community and a desire to participate in local life. What does being local mean in the context of the international art market? And what about in the context of building local identity in a dynamically developing community like Przecław? During our conversations at the shared table, we will strive to explore these topics, share experiences, and seek answers to questions about the role of locality and culture in shaping strong, integrated communities.

What you can expect:

Opportunities for participation (writing, speaking, changing location)
Snacks and drinks


Kasia Kania (ona/jej) jest choreografką i performerką. Wciela się również w rolę dramaturżki procesów choreograficznych, nauczycielki akademickiej oraz instruktorki jogi. Mieszka i pracuje między Polską a Niemcami. Jej zainteresowania skupiają się na teorii i praktyce tzw. „poszerzonego” myślenia o choreografii, czyli strategiach obserwacji i budowania ruchu/relacji, które pogłębiają nasze rozumienie świata. Od wielu lat praktykuje i bada sposoby myślenia i działania kolektywnego, mediacji oraz inkluzywnych metod komunikacji w grupie. Skupia się na badaniu protokołów wykonywania, prezentowania i obserwowania, a także strukturyzuje swoje projekty wokół pojęcia „dramaturgii feministycznej”. Swoją wiedzę zdobyła w instytucjach akademickich, takich jak Wydział Teatru Tańca w Bytomiu oraz Instytut Teatrologii Stosowanej, na wydziale Choreografii i Performansu w Giessen, Niemczech. Współpracuje z różnymi grupami artystycznymi i kolektywami takimi jak m.in.: Rotterdam Presenta, Polka Dot Foundation, Christians: Schwenk Collective, Plenum Osób Opiekujących Się, Przestrzeń Wspólna.Zgłębia wiedzę na temat somatycznych metod pracy z ciałem (metoda Feldenkraisa, Alexandra, Body Mind Centering) oraz uczy jogi w nurcie Vinyasa/Hatha Yogi.

 

 

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.