Rozgrzewki festiwalowe – Spotkajmy się w ruchu! | Kasia Kania

Data

20.07.2024
Zakończone!

Czas

11:00 - 12:15

Lokalizacja

Młyn 3D
Przecław 3D, Przecław


Rozgrzewki festiwalowe – Spotkajmy się w ruchu!

Rozgrzewka to proces, który ma na celu: aktywację, zaangażowanie ciała i umysłu, otwarcie zmysłów na doświadczanie chwili obecnej i produkcję potu.Będziemy towarzyszyć sobie w ruchu w przyjaznej i akceptującej atmosferze. Joga to dynamiczna forma praktykowania ruchu, która łączy ruch z oddechem w płynny i energetyczny sposób.

Co Was czeka?

  • Ćwiczenia ruchowe: Spokojne i precyzyjne wykonywanie pozycji jogi pomoże Wam rozgrzać mięśnie, wzmocnić je i poprawić ich elastyczność.
  • Oddech: Nauczycie się technik oddechowych, które uspokoją umysł i redukują stres.
  • Relaks: Sesję zakończymy głęboką relaksacją, abyście mogli poczuć się odświeżeni i gotowi na nadchodzące wrażenia festiwalowe

Zajęcia otwarte są dla wszystkich powyżej 16ego roku życia, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia (lub ich brak) z jogą. Wystarczy wygodny strój, który nie krępuje ruchów, ręcznik, butelka wody. Jeśli macie własne maty, możecie je przynieść.

Zaprasza: Kan•Do•Yoga by Kasia Kania

ENGLISH VERSION

Festival Warm-Ups – Let’s Meet in Movement!

A warm-up is a process aimed at: activating, engaging the body and mind, opening the senses to experience the present moment, and producing sweat. We will accompany each other in movement in a friendly and accepting atmosphere. Yoga is a dynamic form of movement practice that combines movement with breath in a fluid and energetic way.

What to Expect?

  • Movement Exercises: Calm and precise execution of yoga poses will help you warm up your muscles, strengthen them, and improve their flexibility.
  • Breath: You will learn breathing techniques that calm the mind and reduce stress.
  • Relaxation: The session will end with deep relaxation so that you can feel refreshed and ready for the upcoming festival experiences.
  • The classes are open to everyone over the age of 16, regardless of previous experience (or lack thereof) with yoga. All you need is comfortable clothing that does not restrict movement, a towel, and a bottle of water. If you have your own mats, you can bring them along.Kan•Do•Yoga by Kasia Kania

Kasia Kania– choreografka, tancerka, edukatorka. Oprócz pracy scenicznej, i w instytucjach sztuki współczesnej, rozwijała swoje doświadczenie również poprzez pracę arteterapeutyczną z osobami dorosłymi. Zajmuje się teorią i praktyką tzw. „poszerzonego” myślenia o choreografii, czyli strategiami obserwacji i budowania ruchu / relacji, które pogłębiają rozumienie o świecie. Od lat praktykuje i bada sposoby myślenia i działania kolektywnego, mediacji, inkluzywnych metod komunikacji w grupie. Swoją wiedzę o ciele i ruchu zdobywała w instytucjach akademickich (Wydział Teatru Tańca w Bytomiu oraz Choreografia i Performance w Giessen, Niemcy). Zgłębia wiedzę na temat somatycznych metod pracy z ciałem (metoda Feldenkraisa, Alexandra, Body Mind Centering) oraz uczy jogi w nurcie Vinyasa/Hatha Yogi.

 

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.